Contract

Artefacto tim ima bogato iskustvo saradnje sa najeminentnijim contract kućama. Zadovoljstvo nam je da saslušamo želje i potrebe naših klijenata i pružimo im projektnu uslugu, uz podršku naših italijanskih partnera.